News

Support Cosmic Death and like us on facebook!


2011-06-17 Listen to our preproduction of "Boneyards to desolation". (Recorded in Endless Universe Studio by Crille)


2010-05 Recorded "Perdition Haze"


Reviews

Metal Central, www.metalcentral.net, (Jan 2011) [9/10]
Att det ?r rutinerade herrar som ligger bakom detta band st?r klart redan fr?n f?rsta genomlyssning. Utan att ha l?st igenom den medf?ljande bandbiografin fann jag mig sittande i soffan med tanken att detta l?ter mer som ett professionellt band ?n som ett demog?ng. Efter att faktiskt ha l?st igenom biografin blir detta l?ttare att f?rst?. Det ?r absolut inga duvungar det handlar om. S?vitt jag f?rst?r har de tv? medlemmarna inte n?got f?rflutet i andra (k?nda) band, men att COSMIC DEATH spelade in sin f?rsta demo redan 1997 s?ger ?nd? n?got. Dessutom hade man vid tillf?llet Andreas Hedlund, a.k.a. Vintersorg, i s?ttningen. Detta ?r dock inte n?got att h?nga upp sig p? nu 13 ?r senare. Bandet spelar n?got som l?ttast klassificeras som melodisk och sv?rtad d?dsmetall av klassiskt svenskt snitt. Det finns ocks? en hel del thrashvibbar i riffandet p? sina h?ll. Paralleller kan dras till band som MERCILESS, UNANIMATED och DISSECTION, men jag tycker ?nd? att duon har hittat sitt eget uttryck.
Det k?nns faktiskt ganska meningsl?st att t?nka p? den h?r inspelningen som en demo d? kvaliteten ?r s? h?g rakt igenom. Framf?randet ?r klockrent; s?ngen rent fantastisk och l?tsnickeriet genomg?ende av absolut h?gsta klass. Det k?nns precis som att man sitter och lyssnar p? senaste alstret av n?got st?rre band i genren. Samma sak g?ller vid betygss?ttning av "Perdition Haze". Den 9:a ni ser ovanf?r skulle skivan f?r?rats i vilket fall som helst. Nu vill jag ha ett full?ngdsalbum s? fort som m?jligt!

(IN ENGLISH)
When listingen to this band it is quite clear from the start that members are routined gentlemen. Without reading the enclosed band biography I found myself sitting on the sofa thinking that it sound more like professionals than a demo band. After actually reading the biography this was easier to understand. These guys are absolutely no rookies. As far as I understand the two members have no past in other (famous) bands, but the fact that COSMIC DEATH recorded their first demo already in 1997 says something. At that time Andreas Hedlund a.k.a. Vintersorg was also a member. This however is nothing to take into account now 13 years later. The band play easiest is classified as melodic and blackend death metal in classical Swedish style. There are also vibes of trash in the riffs here and there. Parallells can be drawn to bands like Mercliless, Unianimated and Dissection, but I still think the duo has its own expression.
It really feels quite meaningless to think of this recording as a demo since the quality is so high straight through. The performance is excellent; the song is brilliant and the entire composition is of absolutely highest class. It feels just like you?re listening to the latest release of one the well established band in the genre. The same thing goes for the grading of ?Perdition Haze?. The record would deserve the 9 you see above even if it would not be a demo. Now I want a full album as soon as possible!

Rating 9/10
Reviewed by: Stefan Lejon

Close Up #126 (November 2010) ?Perdition Haze [6/10]
Cosmic Death ? som i begynnelsen ocks? listade Andreas ?Vintersorg? Hedlund (Borknagar, Vintersorg) som medlem ? har p? tredje demon ?Perdition Haze? frambesv?rjt fem l?tar death/black metal med gott om sm?rpassningar till etablerade akter, med ?ven med ett eget adelsm?rke som inte sk?ms f?r sig. Framf?r allt besitter s?llskapet en styrka i att g? p? slak lina mellan de kargt melodiska och det h?rt malande utan att f?r ett ?gonblick l?ta svajigt. Inledande ?Yellow Reaper? och efterf?ljande ?Beyond Redemption? bjuder frikostigt p? n?mnda trevligheter, d?r stockholmsduon Fredrik Lindberg (s?ng, trummor) och Crille Ljungblad (gitarr, bas) f?ljer en stig in i m?rkret d?r band som Lord Belial och Unanimated ocks? l?mnat avtryck i den murkna myllan. Att omslaget utg?rs av skellet och dimmig sn?rskog k?nns ytterst passande, likas? bandets egen utsago i informationsbrevet: ?Cosmic Death is not a political band, Cosmic Death deals exclusivly with darkness and misery in life.? /Sonny Jonasson

Rating 6/10
Reviewed by: Sonny Jonasson

Sweden Rock Magazine (Sept 2010), "Perdition Haze" [7/10]
?Can you hear the engines roar/through the fog in the distance? gormar Fredrik Lindberg s? st?mbanden vissnar p? ?Beyond redemption? ? en av formtopparna p? Cosmic Deaths tredje demo. ?Perdition haze? sv?mmar ?ver av den d?r enkla, fabul?sa riffondskan som ingjuter hopp om att det finns eftertr?dare till dagens svenska storheter fr?n de lite h?rdare l?gren. Fem sp?r sylvass, thrashkryddad black metal med en final ? ?Trouble rides a fast horse? ? som st?r ut mot resten av materialet med ?nnu mer ?ngestladdad intensitet och nattsvart tjutande. En krismedicin f?r de f?rg?tna och besvikna.

Rating: 7/10
Review online: September 17, 2010
Reviewed by: Jakob Raderius

The metal crypt (Sept 2010), "Perdition Haze" [4/5]
Originally a side-project of Vintersorg, Cosmic Death have been on ice for a long time. They formed in '96, broke up after one demo, and got back together without Vintersorg in '06 or so to start recording Death Metal again. Swedish DM is a well-mined vein, but I have to say this is killer enough to get me excited anyway. Cosmic Death are very riff-oriented, and they mix a lot of old-school Thrash sound into their pummeling Death assault. This demo keeps the energy up and the metal in your face, all while still injecting a lot of dynamic and tempo shifts that just make this sound even heavier. This is a crushing demo and I look forward to a proper debut from this band.

Rating: 4/5
Review online: September 4, 2010
Reviewed by: Sargon the Terrible

Sweden Rock 47 (Okt/Nov 2007)
Skitbra d?ds som stundom rullar p? som ett tight Carcass och i andra passager som h?ghastighetsspurtar. S?rskilt andra sp?ret ?The Disease Called Man? uppvisar det melodit?nkande som gjorde ovan n?mnda britter v?rldsber?mda, men s?ngen smakar mycket mer ond, br?d d?d. Den l?ten ?r otroligt g?ngbar och f?r mig att b?rja tralla direkt. Fredrik Lindberg har koll p? st?mbanden och vr?lar tons?kert. .. Bandet gav ut sin f?rsta demo redan 1997 och d? ingick Vintersorg (Borknagar, Vintersorg) i s?ttningen, men det g?ra han inte l?ngre. Duon Lindberg och Crille Ljungblad klarar sig utm?rkt utan andras inblandning och levererar en snygg symbios av gammal melodi?s d?ds och fr?n skenande galoppmetal. V?ldigt trevligt! /Eva Grahn

Close Up 96 (November 2007)
Anser du att det tidiga nittiotalet ska tinas upp och b?jas om till presens har du i stockholmska Cosmic Death en anledning att fira. I l?tar som ?Whirlwind Deceit? och ?The Disease Called Man? skickas k?rleksbrev bland annat till ett ungt Edge of Sanity, och tiden beg?r semester f?r att i vattnet under broarna. Att parh?starna Crille Ljungblad och Fredde Lindberg pr?nglade ut en demo s? tidigt som 1997 ? d? med Anderas Hedlund (Vintersorg, Borknagar, Cronian) i s?ttningen ? ger musiken en viss trov?rdighet, eller om det bara ?r en v?rdighet. .. ?Transfiguratation Black? [7] ?r inget mirakel som rubbar ens cirklar. Men den ?r helt visst en p?minnelse om att death metal, som undervisats i den gamla skolan, kan sin l?xa: att gammal ?r ?ldst. /David Noaksson


Discography

Demo #3 (2010, May) - Perdition Haze1. Yellow Reaper 04:37
2. Beyond Redemption 04:38
3. Death to Mankind 03:10
4. Womb of Salt 05:48
5. Trouble Rides a Fast Horse 05:51

Demo #2 (2007-03-03) - Transfiguration Black1. Whirlwind deceit 04:09
2. The Disease called "Man" 03:52
3. Transfiguration Black 04:11
Total playing time 12:12

Demo #1 (1997) - Crimson Nightgate


1. Stj?rneldens Riddare 04:01
2. The Dark & the Spawn of my Thoughts 03:09
3. An Heartless Hymn of Shadows 03:06
4. Mantled in Dimlit Memories 03:44
Total playing time 14:00


Merchandise


Perdition Haze package. T-shirt (M,L,XL) and cd.
Price: 12 EUR (shipping included). Mail us and tell what t-shirt size you want and we'll give you the instructions of how to order this very limited package.


ContactsContact: endless.cosmic.death@gmail.com